Catahya och demokratin

24 juli 2004

Visste du att om du är medlem på sidan Catahya så är du även med i föreningen med samma namn? Och att du därmed har möjlighet att påverka mycket av hur saker skall skötas? Om inte, läs här för en grundläggande introduktion.Hej.

Om du är medlem på sidan – det vill säga, om du kan logga in – är du också medlem i den Sverok-anslutna föreningen Catahya. Inte för att du kommer att lida några fruktansvärda kval för den sakens skull. Det hemskaste som kan hända är att du blir utsatt för stickprovskontroller när Sverok vill kontrollera att vi inte bara hittar på namn och stoppar i registret (och därför är det oerhört viktigt att alla adressuppgifter är korrekta, om de inte är det så fyll i detta adressändringsformulär), eftersom vi faktiskt får bidrag för de flesta av er, bidrag som till exempel går till att betala räkningarna för sidan Catahya (för den kostar en hel del att hålla igång) eller några av de föreningsaktiviteter som anordnas i den värld man finner utanför internet.
  Det betyder att ni har stora möjligheter att påverka föreningen, och därmed den sida som är en del av den. Att vi är en förening betyder nämligen att vi styrs demokratiskt, någonting som vi ständigt strävar efter att förbättra och leva efter.
  Föreningens beslutande organ – dess parlament och regering i ett – är styrelsen. Styrelsen sitter i ungefär ett år och väljs på föreningens årsmöte (nästa ordinarie årsmöte kommer förmodligen att hållas i februari 2005). De beslut styrelsen sedan tar fattas på styrelsemötena, som för närvarande äger rum på IRC-kanalen #styrelsemöte på Sorcery.net klockan 20:00 på måndagar. Då har alla medlemmar chansen att göra sina röster hörda, för även om det är styrelsen som beslutar lyssnar på alla åsikter och argument, och det är långt ifrån alltid det förslag som till sist röstas igenom kommer från styrelsen. Just möjligheten med så öppna styrelsemöten är en av de stora fördelarna med internetbaserade föreningar.
  När man inte har möjlighet att ta sig ut på IRC alls eller kanske är upptagen just då kan man fortfarande få motioner att tas upp. Man kan till exempel använda sig av funktionen Styrelsemeddelande, för saker man vill säga styrelsen. Har man någonting man anser att medlemmarna i föreningen borde diskutera, fungerar föreningsforumet alldeles utmärkt.
  Om man inte tycker att det räcker med att få sina synpunkter framförda till styrelsen kan man alltid påpeka sitt intresse för att ställa upp i den. Det gör bäst till valberedningen, vars uppgift är att plocka fram förslag på lämpliga personer till nästa gång – förslag som vanligtvis röstas igenom, även om det inte är självklart att så sker.
  Skulle man sedan anse att styrelsen inte alls sköter sig (och det finns en skillnad mellan att inte sköta sig och att inte fatta de beslut man personligen tycker hade varit lämpliga) bör detta påpekas för någon av föreningens två revisorer, som skall granska styrelsens arbete så att inga oegentligheter förekommer.
  Om du bryr dig om sidan Catahya, engagera dig gärna också i vad föreningen gör. Det är alltid kul när någon visar sitt intresse.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *