Sf-kongressen under luppen

17 september 2005

Ibland händer det att några byggnader i onåd hos ödets gudar under några dagar intas av fantastikintresserade människor för att i några dagar härbergera diskussioner om sf, fantasy och allt annat mellan himmel och jord. Men vad är egentligen en sf-kongress?Den här artikeln skall försöka att relativt avgränsat ge en presentation av svenska kongresser. Samtidigt är det svårt då kongresserna inte lever i ett nationellt vakuum: impulserna kommer i stort från Amerika och Storbritannien, hedersgästerna är liksom mycket av litteraturen som avhandlas ofta engelskspråkiga och det är vanligt att se norska – och på senaste tiden även finska – besökare. En annan fråga är vad som gör det till just en sf-kongress och vad som skall räknas dit: jag behandlar här den tradition kongresser vars kärna utgörs av litteraturen där det kan, men inte behöver, förekomma inslag av till exempel film- eller teveserier. Sf-kongress behöver inte heller betyda hård, vetenskaplig science fiction utan rymmer i sin breda famn även fantasy.

Det är omöjligt att beskriva en sf-kongress utan att nämna fandom – ett ämne som egentligen skulle behöva en helt egen artikel, men som kortfattat är en samling människor mer eller mindre intresserade av fantastiklitteratur, oftast i form av böckerna men ibland enbart sekundärt genom att fandom i sig har blivit intresset. Själva ordet skulle egentligen kunna syfta på alla som har ett aktivt intresse för sf och kommunicerar med andra som delar det, men en så vid definition skulle göra den meningslös i det här sammanhanget. Fandom är en mycket löst sammanhållen vänkrets och det vanligaste kravet för att höra dit är att man själv räknar sig som en del av den [även om man i vissa fall kan åka dit genom att andra anser att man är en del av fandom]. Liksom kongresserna är svensk fandom – vilken man inte nödvändigtvis måste vara svensk eller bo i Sverige för att vara aktiv i – en del av en internationellt större gemenskap.

Vad är en sf-kongress? Inte så mycket en kongress i egentlig mening som en grupp människor med ett någorlunda gemensamt intresse – fantastik – som träffas och ett löst arrangemang som cirklar kring vissa punkter. Det brukar finnas hedersgäster i form av en eller ett par författare eller annan intressant person som håller ett tal, en intervju, bjuder på högläsning och deltar i paneldebatter – förutom att själva ta del av det kongressen har att erbjuda i form av umgänge och underhållning. Paneldebatterna är ett annat klassiskt inslag: en panel bestående av runt fyra förhoppningsvis insatta personer diskuterar ett särskilt ämne, mer eller mindre i dialog med åhörarna. Även om samtalsutbytet är viktigt kan det också förekomma rena föredrag om för genrerna intressanta ämnen.

Vissa ser programpunkterna som kongressens huvudsakliga attraktion. För andra är de knappt ens en distraktion och deras huvudsakliga syfte är att träffa och prata med människor de inte ser särskilt ofta, och från vissa håll hävdas det att kongressens viktigaste del är en bra och välfylld bar. Klart är i alla fall att kongressen kräver utrymme där dess medlemmar kan umgås när lockropen från de mer organiserade delarna blir svagare.

2005 års kongress, Conceive, hölls i Göteborg i somras och hedersgäster den gången var Charles Stross och Erik Granström. 2006 är två kongresser planerade och båda äger rum i Stockholm. Först ut (11/8 – 13/8) är Conversation, som liksom namnet antyder har som mål att få alla kongressens deltagare att delta i samtalet: “Namnet Conversation kan ses lite som en programförklaring. Vi kommer förstås att ha de vanliga föredragen, panelerna och intervjuerna (för att inte tala om bankett och auktion) men vi vill också försöka oss på en försiktig förnyelse. Vi kommer att lägga mer tid av programmet på flera mindre programpunkter där deltagarna tillsammans kan prata kring ett ämne som intresserar dem – ett problem, en fråga, en bok, en film … Vi tänker oss en kongress som ska bli en del i ett pågående samtal mellan oss som är intresserade av den fantastiska genren.” Hedersgästen är inte en författare utan en akademiker, Farah Mendelsohn, som är en av Storbritanniens främsta experter på fantasy och science fiction och bland annat är redaktör för tidskriften Foundation.

Den bredare och mer traditionella kongressen nästa år, ImagiCon (som också är Swecon 2006), hålls 13 – 15 oktober. Klar hedersgäst där är hittills den välkände amerikanske sf-författaren Joe Haldeman, som har skrivit bland annat Forever War och även om programmet än så länge är långt ifrån klart – det är trots allt mer än ett år kvar – så lovar man att tyngdpunkten kommer ligga på litteraturen, i form av både fantasy och science fiction.

Vi ses där.

Vidare läsning:
Conversations hemsida
ImagiCons hemsida

Vad är fandom?
Vad är Swecon?

Foundations hemsida

Ett par kongressrapporter:
Swecon 2001
Swecon 2004

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *