Texter av Brave Brave sir Emma

Sänd bödeln återbud! (sång)

20 december 2004 av Brave Brave sir Emma

Jag är muntrast av vandrare vänlig och from oftast jag lagen lyder jag slipper min dom Ty själen min är vit som en jungfruskrud Flyr som vinden från lagen Sänd bödeln återbud! Den dag som jag föddes, var min mors sorgedag “Den här ungen blir ond”, ja, det var vad hon sa “Ett olagligt barn,