Texter av Hieronymous

Per ostium ad astra

5 februari 2006 av Hieronymous

Jag är en dörr, en tillflyktsort som döljer allt därbak Du vet det ej vad i mig ryms Av väsen, ting och sak Att öppna mig en gåta är Vad kommer väl därur Om lycka eller ofärd ges Beror blott på din tur För en i nöd, jag är ett värn För ängsliga ett skydd

Polaris

5 februari 2006 av Hieronymous

Vandrare ute i nattens mörker med strålkrans av isande ljus Evinnerligt skridandes fram på sin bana En ledfyr i gudarnas hus Vandrare ute i rymdens kyla Ensam strävar hon tålmodigt fram Fjärran från tröstlösa själar och sinnen Från tärande ångest och hjärtan i brand Vandrare ute i evigt tomrum Sänder sitt budskap till själar i