Den catahyanska bibeln: Första Cánoboken

30 september 2004

Första Cánoboken
1:1

I begynnelsen skapade Incánus Catahya och startsidan.
Sidan var öde och tom, djupet täcktes av en grön bakgrund och en gudsvind svepte fram över internet. Incánus sade “Forum, bli till!” Och forumet blev till. Incánus såg att forumet var gott, och han skiljde film från litteratur. Incánus kallade det goda för inlägg, och det onda kallade han spam. Det blev spam, och det blev åter seriöst. Detta i den första forumtråden.

Incánus sade: “På sidan skall ett nyhetsarkiv bli till, och det skall skilja medlemmarnas foruminlägg från Vinyatiris nyheter.” Och det blev så. Incánus gjorde nyhetsarkivet och skiljde medlemmarnas forum från Vinyatiris och Ingolmors nyheter. Det blev spam och det blev åter seriöst. Detta i den andra forumtråden.

Incánus sade: “Forumen ska dra sig tillbaka, så att en sida för bokrecensioner blir synlig.” Och det blev så. Incánus kallade den nya avdelningen för litteratur, och forumet förblev forum. Och Incánus såg att det var gott. Incánus sade: “Litteraturen skall ge råd: enskilda böcker och långa serier skall läsas och bevaras på sidan”. Och det blev så. Litteraturavdelningen frambringade visdom: olika böcker av fantasyns alla slag blev recenserade och spreds över världen. Och Incánus såg att det var gott. Det blev spam och det blev åter seriöst. Detta i den tredje forumtråden.

Incánus sade: “På sidan ska en logga bli till, och en nedräkning som skiljer dag från dag och utmärker högtider, och som räknar i alla dagar och år. Dessa ska vara som ljus på himlavalvet, och försköna sidan.” Och det blev så. Incánus gjorde de två stora loggorna, den ena bilden till att bli mer officiell och härska över den andra, och han gjorde inloggningsrutan. Han satte loggorna på startsidan, och inloggningen också, och nedräknaren. Och Incánus såg att det var gott. Det blev spam och det blev åter seriöst. Detta i den fjärde forumtråden.

Incánus sade: “Forumet ska vimla av levande medlemmar, och Ingolmor ska vaka över dem från @-forumen.” Incánus skapade registrera-dig formuläret, och medlemmarnas olika medlemssidor och alla de olika karaktärsraserna. Och Incánus såg att det var gott. Incánus välsignade dem och sade: “Var flitiga och registrera er och fyll forum och gästböcker. Och till Catahya skall medlemmarna värva andra.” Det blev spam och det blev åter seriöst. Detta i den femte forumtråden. Incánus sade: “Catahya skall uppmuntra medlemmar av olika intressen: rollspelare, lajvare och fantasymänniskor av alla de slag.” Och det blev så. Incánus lät för första gången alla medlemmarna, rollspelarna, lajvarna och alla andra fantasymänniskor, logga in på Catahya. Och Incánus såg att det var gott.

Incánus sade: “Jag skall göra Cánor som är mina avbilder, lika mig. De skall härska över forumens spammare, Catahyas medlemmar, Vinyatiri, Ingolmor och alla seriösa och oseriösa som finns på Catahya.” Incánus skapade Cánor till sin avbild, till Incánus avbild skapade han dem. Som administratörer skapade han dem. Incánus välsignade dem och sade: “Var trogna, och sprid Catahya till alla, fyll sidan med medlemmar och lägg dem under er. Härska över forumens spammare, och Catahyas alla medlemmar och över alla andra som besöker sidan.” Incánus sade: “Jag ger er tillgång till alla hemliga forum på hela Catahya, och allt annat som är hemligt; detta skall ni ha som hjälp i ert herravälde. Inte åt någon av Catahyas medlemmar, åt Vinyatiri eller Ingolmo ger jag alla dessa hemligheter att upptäcka.” Och det blev så. Incánus såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev spam och det blev åter seriöst. Detta var den sjätte forumtråden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *