Förkämpen

20 juli 2007

Det var år 2165 de kom till jorden. Människorna hade precis fått bukt med alla olika miljöproblem de hade ställt till med genom åren, och svält och fattigdom var inte längre något problem i världen. Det enda stora problemet då var överbefolkningen. Men det året, 2165 försvann också det problemet snabbt.
Från början visste ingen riktigt varifrån de kom, men helt plötsligt var de där och spred skräck i världens invånare.
Det som förut varit sagor blev till verklighet. Vampyrer och varulvar slogs mot varandra på jordens yta och människorna blev ett hinder i mellan dem. I alla fall trodde de det tills människorna förstod att varulvarna kämpade på deras sida.
För överlevnad.
Miljontals människor dog på bara några få år. Man förlorade snabbt kontakten med Australien och Nya Zeeland. Rapporter om arméer med vampyrer kom in från olika delar av världen.
Stora slott tycktes växa upp ur marken på olika ställen i världen som vampyrer snabbt tog i besittning. Människorna fick snart reda på av varulvarna att det var de olika släkternas herresäten och de alltid funnits där, väntandes på att deras herrar skulle kalla upp dem ur jorden.
Från varulvarna fick människorna också reda på varifrån de kom. Det visade sig att för tusentals år sedan hade krig likt detta utspelat sig på jorden. Men när bytet tog slut för vampyrerna och deras mängd snabbt minskade medan varulvarnas ökade kastade vampyrernas starkaste en besvärjelse över hela världen. Vampyrerna försvann från jordens yta. Varulvarna letade länge efter några spår efter dem men lyckades aldrig. Men de förstod ändå att de någon gång skulle komma tillbaka och att de då inte skulle låta sig hindras av brist på mat utan rensa hela denna värld från liv. Så på grund av ett löfte ingen varulv någonsin nämnde för en människa lät de sina egna äldsta kasta sina besvärjelser över dem och de försvann också i väntan på den dag då vampyrerna skulle återvända. De få människor som överlevt vampyrernas järngrepp om jorden glömde nästan allt om vad som handlade om vampyrer och varulvar. Det lilla som fanns kvar i deras minnen blev det som låg grund för alla berättelser om dem.
År 2213 övergav människor och varulvar Asien, Europa, Afrika och Södra Amerika och drog sig tillbaka till Nord Amerika där de hoppades på att kunna bygga upp ett tillräckligt starkt försvar, som skulle kunna stoppa vampyrernas framfart.
Taktiken lyckades. I alla fall så bra som människorna och varulvarna hade hoppats på. När vampyrerna först hade dykt upp hade nästan all elektronisk utrusning slagits ut. Endast få båtar fanns och transport över haven var i stort sett omöjlig. Det enda som hade gjort människornas reträtt möjlig var varulvarnas äldste, som med hjälp av magi hade transporterat stora mängder av befolkningen över till Amerika. Men all magi kräver kraft och magi av denna storleken krävde tusentals liv. Liv som inte varulvarna kunde stå för ensamma. Tusentals människors energi användes för att rädda andras. Kostnaden för att rädda några blev grovt räknat runt två miljoner.
Den energi som blev över lagrades och utgör nu den främsta försvarslinjen mot vampyrerna och hindrar dem från att använda sin egen magi och ta sig över haven till Nord Amerika.
Nu år 2301 står slagen, många och blodiga, vid den smala övergång som finns mellan Nord och Syd Amerika. På ena sidan härskar en av de starkaste vampyrsläkterna vid namn Sorgard. Andra sidan tillhör Kartela, ett stort varulvssläkte, som tillsammans med människor försvarar deras sista land och deras sista hopp.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *