– Vad är en gud?

21 september 2009

Vad är en gud? Är en gud ett allsmäktigt och övernaturligt väsen som står över de levande och som med sina gudomliga krafter kan bringa världen på fall, eller återuppbygga det som gått förlorat? Eller vandrar den omkring bland de levande, varken levande eller död, utan att bry sig om vad som sker i världen? Är den endast ett svar, en förklaring, på något som sker runt omkring oss? Existerar den värld, där inga gudar finns för de levande att tillbe och dyrka?
En gud är något som de levande har skapat, skapat för att finna svar på sina frågor och för att förklara världen. Skapat för att finna tröst när de är förtvivlade och som skydd mot det som vill dem ont. En gud är inte något levande, men ej heller något dött. En gud kan inte ändra på det som har skett, eller bestämma över det som skall ske.
En gud är en symbol, något som de levande sällar sig till. Är de missnöjda med symbolen, byter de ut den. Så har de gjort i alla tider. De levande tror inte för alltid, de tror för stunden. Vad som sker i världen under en guds era är orsaken till att guden föds, att symbolen väljs.
Och i just en sådan stund, när de levande i sin förtvivlan åkallade sin frälsare, föddes en gud. Guden, symbolen, gav tröst och beskydd åt de levande. Men denne gud skulle komma att förändra världsbilden för evigt, ty denne gud skulle bryta sig loss från den symbol och det folk som fjättrade den med sin tro. Denne gud skulle komma att bli en egen vilja, och förändra världen genom handling, så att inget som varit någonsin skulle bli sig likt.
Denne gud skulle bli ett hot mot världen och mot de levande som skapat den…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *