Protokoll

Årsmöten och andra stormöten

2017-03-19
2016-03-12 (Stadgerevisionsförslag)
2015-03-28
2014-03-22
2013-02-09
2012-03-15
2011-01-12
2010-02-27
2008-03-01
2007-03-03
2006-02-25
2005-11-05
2005-02-26
2004-08-14
2004-03-06

Styrelsemöten

2017
2017-02-20
2017-01-18

2016
2016-11-30
2016-10-04
2016-08-20
2016-04-13
2016-02-24
2016-01-23

2015
2015-10-16
2015-08-25
2015-07-02
2015-05-21
2015-04-15

2014
2014-12-09
2014-04-10
2014-01-18 (bilaga)

2013
2013-01
2013-02
2013-03
2013-04

2012
2012-01
2012-02
2012-03
2012-04
2012-05

2011
2011-01
2011-02
2011-03
2011-04

2010
2010-01
2010-02
http://www.catahya.net/protokoll/2010/styrelse2010-03.doc
2010-04
2010-05
2010-06

2009
2009-01
2009-02
2009-03
2009-04
2009-05

2006
http://www.catahya.net/protokoll/2006/styrelse2006-01.doc
http://www.catahya.net/protokoll/2006/styrelse2006-02.doc
http://www.catahya.net/protokoll/2006/styrelse2006-03.pdf
2006-04
2006-05
http://www.catahya.net/protokoll/2006/styrelse2006-06.doc

2005
http://www.catahya.net/protokoll/050103.doc
http://www.catahya.net/protokoll/050117.doc
http://www.catahya.net/protokoll/050131.doc
http://www.catahya.net/protokoll/050221.doc
2005-06
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-07.doc
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-08.doc
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-09.doc
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-10.doc
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-11.doc
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-12.doc
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-13.doc
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-14.doc
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-15.doc
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-16.pdf
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-17.pdf
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-18.pdf
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-19.doc
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-20.pdf
http://www.catahya.net/protokoll/2005/styrelse2005-21.pdf