Verksamhetsplan & budget 2016

Verksamhetsplan

Administration
Sköta och förenkla nödvändig administration.

Internetz
Fortsätta finjustera hemsidan och säga upp det gamla webbhotellet. Skapa närvaro på hemsidan, till exempel genom att bygga upp en större skribentgrupp, och göra det enklare att bidra.

Marknadsföring
Verka för aktivitet i sociala medier. Få ut reklammaterial till en sf-kongress eller konvent.

Novellantologin
Färdigställa den pågående novellantologin och ge ut den.

IRL
Inga större IRL-träffar planeras, men det står så klart varje medlem fritt att arrangera mindre träffar om hen vill! Styrelsen ska uppmuntra och underlätta arrangemanget av IRL-träffar.

 

Budget

Intäkter
Bidrag 0
Donationer 500
Försäljning 3000
Summa 3500

Utgifter
Produktion 8000
Hemsida 1500
IRL 1000
Styrelse 1000
Administration 650
Summa 12150

Resultat  -8650