Verksamhetsplan & budget 2017

Verksamhetsplan

Administration
Sköta den nödvändiga administrationen för föreningen och hemsidan.

Internetz
Skapa närvaro på hemsidan. Vi bör uppmuntra skribenter att publicera recensioner och andra
texter, och försöka rekrytera fler till att skriva och till föreningen.

Marknadsföring
Se till så att alla texter och nyheter som publiceras på hemsidan går i sociala media, som Facebook och Twitter.
Marknadsföra antologin, bland annat under Kontur 2017, för att maximera försäljningen under året.

Novellantologin
Färdigställa den pågående novellantologin och ge ut den.

IRL
Styrelsen ska uppmuntra till arrangerandet av IRL-träffar runtom landet.

 

Budget

Intäkter
Donationer/medlemsavgifter 500
Försäljning 6000
Summa 6500

Utgifter
Produktion 6000
Hemsida 1500
IRL 750
Styrelse 300
Marknadsföring 500
Administration 950
Summa 10000

Resultat -3500