D&D Forgotten Realms Campaign Setting

18 november 2004

Tillverkare: Wizards of the Coast

Ah, här är något riktigt maffigt för oss Forgotten Realms-rävar att sätta tänderna i. Detta är en modul till det klassiska rollspelet Dungeons & Dragons och innehåller allt du någonsin kan behöva för att rollspela i Faerûn (Den största kontinenten i Forgotten Realms-världen Toril) – och lite till. Här finns utförliga beskrivningar över världens olika områden, ett dussin prestigeklasser, en massa nya spells, en guide till Faerûns mytologi och olika gudar, en massa nya feats (ung. egenskaper), en beskrivning av de största och mäktiga organisationerna som finns i denna värld, och det finns dessutom spelvärden för de största karaktärerna från FR, däribland Drizzt Do’Urden och Elminster Aumar. Dessutom finns även två äventyr och den hittills största och mest detaljerade kartan över Faerûn inkluderade.

Första kapitlet tar upp karaktärer, allt från hur man omvandlar sina gamla klassiska D&D-karaktärer till FR till prestigeklasser som “Harper Scout” och “Guild Thief”. Nytt i karaktärskapandet för denna modul är att man får välja en region som ens karaktär kommer ifrån och den regionen avgör vilka språk man får (och om man har en intelligens på över 12 även vilka bonusspråk man får) och man får även en sak till sin utrustning som är utmärkande för den regionen, t.ex. om man väljer Silverymoon som sin region får man välja mellan ett bra vapen, en bra ringbrynja eller en bra läderrusting och två pergament med level 2-besvärjelser. Det finns även feats som man bara kan ta om man kommer från en viss region, t.ex. “Bloodline of Fire”, som innebär att man härstammar från de “eldandar” (efreets) som härskade i Calimshan och får bl.a. +4 på sina saving throws mot alla eldliknande efekter, får man bara ta om man kommer från regionen “Calimshan”.
Värt att notera är även att “region” i detta fall inte behöver betyda landområde (även om det gör det oftast) utan kan även vara rasstyrt, tex en drow har regionen “elf, drow” och en moon elf har regionen “elf, moon”.

Andra kapitlet handlar om magi. Här förklaras hur magin funkar i denna värld, hur magigudinnan Mystra skapade “The Weave” (påminner smått om “kraften” i Star Wars) som trollkarlar använder sig av, om döda magizoner och lite om olika magiregioner för olkia raser och dylikt, för att avslutas av en hel drös nya spells som är specifika för just Faerûn.

Det tredje kapitlet omfattar själva livet i Faerûn: årstider, magins inverkan i samhället, pengasystemet, lite om språk och mycket annat smått och gått. Här ges även en omfattande beskrivning av handelsrutterna över landet; vilka som handlar med vilka och med vad.

Det största och fjärde kapitlet är det som handlar om geografi. Här ges en ingående beskrivning av alla de regioner jag nämnde tidigare (de som är landområden). Fakta kompleteras här med kartor, några myter och oftast också ett exempel på en person därifrån, komplett med värden och allt. Varje region har också en liten “avdelning” som heter Plots and Rumors där ett par äventyrsideér finns, speciella för just det området.
Vi får även lära oss om de största städerna i varje region

Nästa kapitel är helt och hållet vikt åt alla de gudar som finns i denna underbara värld. En tabell över alla gudar som finns, med kortfattad fakta, följs av mer ingående fakta om de största och mest kända gudarna, inklusive symboler, varvat med diverse myter om gudar och vanliga dödliga som uppnått gudastatus.
I detta kapitel återfinnes även ett kort stycke om Torils kosmologi och en del om livet efter döden.

Återstoden är kapitel sex (historia), kapitel sju (organisationer), kapitel åtta (en guide till spelledaren om hur man leder en kampanj i Toril) och kapitel 9 (monster). Dock tål det att sägas att det nionde kapitlet bara innehåller fem olika monster och inte är till någon större nytta.

De två inkluderade äventyren är “The Color of Ambition”, ett kort äventyr som vänder sig till spelare runt level 1 och “Green Bones” som är ett större äventyr för spelare runt level 16.

Boken är som synes väldigt omfattande och fungerar även bra som uppslagsverk för de som inte rollspelar utan bara vill ha boken för all faktas skull.
Eftersom detta är en modul till original D&D så fungerar den inte utan de sk. Core Rulebooks d.v.s. Player’s Handbook, Dungeon Masters Guide och Monster Manual.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *